TERAPI

~ Par- og dialogterapi samt Healing & Terapi ~

Kognitiv terapi er en kortsigtet form for terapi

Behandle andre – som du selv vil behandles

Mange af os ville ikke byde vores venner den behandling, som vi byder vores partner og familie. Sjovt nok er det lige det vi gør, behandler vores familie som om de ikke er bedre værd. Vi gør det mange gange fordi vi ikke tænker over det, men også fordi vi tror, det kan vi bare tillade os. For de er der jo “bare” (altid).

Det er sjældent at vi tænker på vi såre dem, gør dem vrede og ked af det, bare fordi vi er frustreret, sure og vrede på os selv. Vi skal ud med vores galde og hvem er nærmest til at lytte… end vores partner og familie!

Konflikter kan opstå når der er:
 • Intimitet og problemer med nærhed
 • Manglende lyst til sex
 • “Vi er gledet fra hinanden”
 • Gnisten er væk
 • Småbørnsfamilier, graviditet og efterfødselsreaktion
 • Dig, mig, dine, og mine børn…
Det er vigtigt at I føler der bliver lyttet til Jer og føler I bliver hørt. Det er parforholdet – relationen mellem Jer, der er klienten i terapien, ikke de to parter og derfor vil parterapien ikke indeholde samme dybtgående personligt arbejde som det sker i en dialogsession.I støttes derfor i at blive tydelige for hinanden, få gjort jeres behov tydeligt gjort så I får jeres budskaber klart frem, sammen med de følelser der ligger bag, og som ofte ikke bliver kommunikeret ud eller hørt.Oplever I, at der i jeres parforhold er:
 • dårlig kommunikation
 • ingen tillid / respekt for hinanden
 • manglende tid til hinanden
 • jalousi og utroskab

Så har jeg redskaber der kan hjælpe jer.

At være i et parforhold er ikke altid nemt, derfor går flere og flere par i parterapi. Parrene gør det fordi de har indset at de har brug for hjælp til at løse deres konflikter på en fornuftig måde. Derfor søger de hjælp hos professionelle parterapeuter.

 • dårlig kommunikation
 • misforståelser og skænderier
 • manglende sex
 • børn og familie
 • jalousi og utroskab
 • arbejde / økonomi
 • manglende tid og energi
 • og meget mere

For eksempel hvis, kommunikationen er dårlig eller vi misforstår hinanden. Det er nogle af grundene til vi kommer alt for hurtigt op i det røde felt. Er vi først kommet dertil har vi svært ved at komme ned i det normale leje igen. Nogle gange ende det med at en af os går vores vej, andre gange taler vi ikke til hinanden i dagevis. I de rigtige grove tilfælde kan det ende med vold som absolut frarådes.

Vi har virkelig behov for hjælp, når vi er kommet så langt ud. Her er det vi som terapeuter kan hjælpe, med værktøjer til måder at styrer uden om faldgrupperne og tackle et skænderi på en fornuftig vis, og få en mere udbytterig kommunikation samt et bedre parforhold.

 • lære at kommunikere positivt
 • undgå misforståelser og skænderier
 • lære at lytte til hinanden
 • få en bedre forståelse af hinanden
 • få afstemt jeres forventninger til hinanden
 • finde hinandens kærligheds sprog
 • og meget mere

1, 3 eller flere sessioner

Det er meget individuelt hvor mange sessioner, den enkelte har behov for.

Antallet af sessioner afhænger af hvordan og hvor meget der arbejdes mellem sessionerne. De fleste har behov for 5-10 sessioner, andre igen, har kun behov for 3 sessioner før deres liv igen er på rette spor.

Dialogterapi er en dialog mellem klient og terapeut

Dialogterapi er en samtaleterapi som skaber tryghed og forståelse for klienten samt tillid til terapeuten. Det drejer sig om at få klienten til at føle at denne sidder med en ”ven/veninde” og har en dialog om det der trykker. Så det derved kan blive nemmere at tale om det der er svært.

Dialogterapien er udviklet af Næstved parterapi gennem flere år.

At gå i terapi, er som at gå til lægen eller tage bilen til mekanikeren
Først og fremmest må vi indse at vi bliver nødt til at sige til os selv, ”jeg kan gøre noget ved det”, det kan fx være at læse diverse selvhjælpsbøger, lytte til gode råd fra familie, venner og bekendte, og meget andet. Hvis intet af dette har hjulpet og vi føler at vi har prøvet alt.

Er tiden måske inde til at gå i terapi.

Der er mange grunde til vi går i terapi.

 • dårligt selvværd
 • manglende selvtillid
 • depression / angst / stress
 • fyring fra arbejdet
 • genert- og usikkerhed
 • familie, børn og venner
 • mobning og traumer
 • negative tanker
 • overvægt
 • jalousi og utroskab
 • arbejde og økonomi
 • at være single
 • arbejdsledig eller på kontanthjælp
 • enlige forældre
 • og meget mere

Hele mennesket er i centrum her

I Terapi & Healing arbejdes der med kroppen og sindet på en og samme tid.

Terapi & Healing adskiller sig i det store og hele ved at, terapien foregår samtidig med du bliver healet, mens du ligger på en briks med et tæppe over dig, derudover forløber Terapi & Healing som en hver anden terapisession.